Viac ako tretina Slovakov kontroluje povod tovaru


Dve tretiny europskych obcanov a az 71 % obcanov SR si mysli, ze medzinarodny obchod je pre EU prinosom