SVS chysta novy tender na stavbu kanalizacie v okrese Prievidza


Stredoslovenska vodarenska spolocnost, a.s. predpoklada vybudovanie verejnej kanalizacnej siete a cistiarne odpadovych vod pre viac ako 86 tis. obyvatelov v okrese Prievidza. Stavebne prace by mali trvat tri roky a financovane maju byt z prostriedkov Kohezneho fondu, statneho rozpoctu a vlastnych zdrojov investora.