Priemerne ceny pohonnych latok v 43. tyzdni 2010


Tabulka uvadza priemerne ceny pohonnych hmot v SR (v eurach za jeden liter) k 43. tyzdnu 2010.nReferencne obdobieBenzin natural 95-oktanovyBenzin natural 98-oktanovyLPGMotorova nafta42.