Predsednicka vlady SR I. Radicova rokovala s vykonnym riaditelom NYSE Euronext


Predsednicka vlady SR Iveta Radicova rokovala v pondelok na pracovnej ceste v USA s vykonnymi riaditelom NYSE Euronext Duncanom L.