Povazska vodarenska pripravuje v okoli Ilavy projekt za 55 mil.€


Do konca roka 2013 by mal byt v Ilavskom okrese dokonceny projekt Zasobovanie vodou, odkanalizovanie a cistenie odpadovych vod. Predpokladane naklady na vybudovanie vodnej stavby su 55 mil. eur, cast penazi by mala pochadzat z Kohezneho fondu EU. Zaciatok stavby je naplanovany na rok 2011, moze sa vsak posunut.