Pobocka Citibank ku koncu septembra s vyraznym rastom zisku


Kym v deviatich mesiacoch minuleho roka evidovala pobocka Citibank cisty zisk 1,27 mil. eur, ku koncu septembra tohto roka to bolo plusovych 7,28 mil. eur