Medzirocna miera inflacie vo Francuzsku dosiahla v oktobri 1,8 %


Medzirocna miera inflacie vo Francuzsku zostala v oktobri na rovnakej urovni ako v predchadzajucom mesiaci, a to 1,8 %.