HDP Estonska v 3. stvrtroku vzrastol o 4,7 %


Hruby domaci produkt (HDP) Estonska, ktore minuly rok zapasilo s druhou najhorsou recesiou v ramci Europskej unie, sa v 3.