EP schvalil pravidla pre alternativne investicne fondy


Europsky parlament schvalil pravidla pre hedzove fondy a fondy sukromneho kapitalu, pricom prijata smernica upravujuca obchodovanie s tymito alternativnymi investicnymi fondmi zavadza prisne podmienky registracie, poskytovania informacii a definuje poziadavky na pociatocny kapital