Cina prikazala niektorym bankam zvysit povinne rezervy


Zvysenie rezerv o 0,5 percentualneho bodu s ucinnostou o 15. novembra sa povazuje za snahu o obmedzenie rychleho rastu objemu uverov a o predchadzanie inflacnym rizikam.