Bank of England caka inflaciu na zelanej urovni o dva roky


Britska centralna banka v stvrtrocnej sprave o vyvoji inflacie uviedla, ze v priebehu dvoch rokov inflacia v krajine bude na urovni zhruba 1,6 %. BoE ocakava spomalenie ekonomiky v roku 2011 a potom zrychlenie jej rastu na uroven 3 %.