AXA Group za tri kvartaly s prijmami za 70,46 mld. eur


Na celkovych prijmoch AXA Group, ktore v deviatich mesiacoch tohto roka dosiahli 70,46 mld. eur, sa z najvyznamnejsej casti podielala oblast zivotneho poistenia a sporenia so sumou 43,97 mld. eur